Federacja ZGWB we Wrocławiu


Idź do treści

Aktualności

Statut Federacji ZZGWB


09 grudnia 2017r. : Z ogromnym smutkiem Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego we Wrocławiu żegna naszego przyjaciela, kolegę Franciszka Bobrowskiego. Żegnamy Cię Franiu z wielkim smutkiem ale także z wiarą, że staniemy się godnymi naśladowcami i kontynuatorami Twojej myśli i postępowania. Dziękujemy Ci również za to , że mogliśmy się tak wiele od Ciebie nauczyć.

25 maj 2006r. : Stanowisko Federacji dotyczące projektu zmiany ustawy - Prawo Energetyczne z dnia 28.04.2006r.

7 luty 2006r.: Stanowisko Organizacji Związkowych będących stroną Społeczną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Górnictwa Węgla Brunatnego, działające w Kopalniach Adamów, Bełchatów, Konin, Turów oraz Elektrowni Turów

27 styczeń 2006r.: Stanowisko Federacji ZZGWB dotyczące sytuacji w KWB Konin i KWB Adamów

22 listopad 2005r.: Stanowisko Federacji ZZGWB w sprawie kontynuacji cyklicznych spotkań przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Pracodawców Węgla Brunatnego i Związków Zawodowych

4 sierpnia 2005r.: Apel do Prezydenta o podpisanie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

28 kwietnia 2005r.: Stanowisko Branży Węgla Brunatnego sektora paliwowo energetycznego odnośnie sytuacji w zagłębiu konińsko turkowskim

4 styczeń 2005r.: Stanowisko Federacji ZZGWB - poparcie NSZZ Prac. FAMAGO SA w sprawie włączenia zakładu FAMAGO SA do struktur BOT Górnictwo i Energetyka SA

8 październik 2004r.: Stanowisko strony społecznej Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego z dnia 08.10.2004r.

10 wrzesień 2004r.: Stanowisko Związków Zawodowych działających w Branży Węgla Brunatnego n/t sytuacji społeczno ekonomicznej w Kopalniach Zagłębia Konińsko-Turkowskiego i BOT.

26 sierpień 2004r.: Stanowisko Federacji ZZGWB n/t Ustawy Pomostowej

22 lipiec 2004r.: Stanowisko Federacji ZZGWB n/t zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze

5 lipiec 2004r.: Stanowisko Federacji ZZGWB n/t zmiany wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2004r.

W dniach 8,9 czerwca 2004r. w Ślesinie odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczy Federacji ZZGWB. Opracowano program działania Federacji ZZGWB na rok 2004-2005 i podjęto uchwały

24 marzec 2004r.: Stanowisko Rady Federacji ZZGWB w sprawie rozwiązania problemu z umową prywatyzacyjną PAK-u.

20 marzec 2004r.: Stanowisko Federacji ZZGWB w zakresie zbierania danych o obciążeniach ponoszonych przez pracodawców na rzecz organizacji pracodawców i organizacji związków zawodowych skierowane do Ministra J.Hausnera.

14 listopad 2003r.: Stanowisko Federacji ZZGWB dotyczące ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

21 lipiec 2003r.: Stanowisko Federacji ZZGWB w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

17 kwietnia 2003r.: Stanowisko Federacji ZZGWB w sprawie dokonania zmian w ustawie o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz możliwość przekroczenia wskaźnika na dany rok

20 grudnia 2002r.: Stanowisko Federacji ZZGWB w sprawie koncepcji włączenia aktywów lub akcji: Zespołu Elektrowni PAK S.A,Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A do Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

listopad 2002r.: Interpelacja parlamentarna Senatora Franciszka Bobrowskiego

23 sierpień 2002r.: Stanowisko Federacji ZZGWB w sprawie sektora paliwowo-energetycznego


Powrót do treści | Wróć do menu głównego